Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)


Bij ACT (Acceptance and Commitment Therapy) wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag. In plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

Waar werken we dan aan?

Tijdens het traject werken we aan de hand van de volgende peilers:

• Acceptatie
Leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed. Laat los, geef de controle op!

• Cognitieve defusie
Het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven. Wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet. Door defusie-oefeningen krijgen gedachten een andere betekenis en neemt de negatieve invloed van gedachten op het leven van mensen af.

• Mindfulness
De vaardigheid om oordeelvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan. Je onderneemt geen actie om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden. Je stopt met piekeren. Mindfulness-oefeningen helpen daarbij. Mindfulness kun je ook als individuele training volgen.

• Zelf als context
Het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent. We halen verbale overtuigingen over jezelf (ik ben ….) uit hun dagelijks verband en bekijken ze op een andere manier. Hierdoor krijg je een andere kijk op jezelf in het hier-en-nu.

• Verhelderen van waarden
Bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts. Regels hebben als functie dat ze ongelukken en falen moeten voorkomen, maar kunnen starheid tot gevolg hebben. Door je te concentreren op je eigen waarden in plaats van blindelings sommige regels te volgen wordt je flexibeler (‘moeten’ vervangen door ‘mogen’)

• Bereidheid
Om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt. Mensen hebben vaak de neiging om enge maar waardevolle ervaringen te vermijden. Dat zorgt vaak voor nog meer problemen. Kiezen voor een ervarend leven zorgt dat je nieuw gedrag ontwikkelt.


Personal & energetische Coaching

ACT is onderdeel van een Coachingstraject bij Your Style. Klik op onderstaande button voor meer informatie over onze unieke aanpak.